dagis2-toppbild.jpg

Avgiftsbestämd ålderspension

Den anställda börjar tjäna in pension utan nedre åldersgräns. Pensionsavgiften är 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomsbasbelopp, och 30 procent av den pensionsgrundande lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp upp till 30 inkomsbasbelopp.

Den anställda väljer själv försäkringsbolag, förvaltningsform (traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring) och om försäkringen ska ha ett återbetalningsskydd. För den som inte gör något val betalas pensionsavgiften till en traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring AB.

Pensionsavgiften betalas av arbetsgivaren senast den 31 mars året efter intjänandeåret.

Utbetalning av pension

Pension betalas ut livsvarigt eller temporärt tidigast från och med 55 års ålder efter överenskommelse mellan den anställda och det berörda försäkringsbolaget.

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

För dig som jobbar inom kommun eller landsting

Jobbar du med pensioner i kommun, landsting, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

För dig som vill veta mer om våra tilläggstjänster

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension  och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.