dagis2-toppbild.jpg

Tolkning och tillämpning

En partssammansatt pensionsnämnd finns som ska
  • lämna utlåtande avseende tolkning och tillämpning av bestämmelserna på begäran av part, pensionsadministratör för AKAP-KL samt av Pensionsnämnden godkänd försäkringsgivare,  
  • godkänna att annan arbetsgivare och företagare tillämpar AKAP-KL 
  • avgöra om en försäkringsgivare uppfyller kollektivavtalets krav samt vid var tid gällande anslutningsvillkor.  

Nämndens kansli ska finnas pensionsadministratör för AKAP-KL enligt arbetsordning som fastställs av centrala parter.

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

För dig som jobbar inom kommun eller landsting

Jobbar du med pensioner i kommun, landsting, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

För dig som vill veta mer om våra tilläggstjänster

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension  och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.