Tolkning, tillämpning och tvist

En partssammansatt pensionsnämnd finns som ska:
  • lämna utlåtande på begäran av part, om tolkning och tillämpning av KAP-KL,
  • besluta om indexering av avtalets pensionsförmåner i enlighet med gällande normer, 
  • besluta om vissa tilläggsbelopp till förmåner enligt PFA och KAP-KL,
  • godkänna de riktlinjer som används vid försäkringstekniska beräkningar,
  • godkänna annan arbetsgivare än de som är medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) eller Pacta och
  • avgöra, vid behov, om en pensions- eller fondförsäkring är ett valbart alternativ.

Nämndens kansli finns hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

För dig som jobbar inom kommun eller landsting

Jobbar du med pensioner i kommun, landsting, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

För dig som vill veta mer om våra tilläggstjänster

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension  och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.