service-2.jpg

Behörighetsanmälan

För att kunna arbeta i Nya KPA Direkt behövs förutom e-legitimation även behörighet att använda systemet.

Inför behörighetsanmälan behöver du ha en giltig e-legitimation eller e-tjänstelegitimation, då uppgifter om den elektroniska ID-handlingen efterfrågas. Anmälan måste göras även för de personer som har behörighet i nuvarande system, för att säkerställa att vi har riktiga och aktuella uppgifter.

Behörighetsanmälan (PDF)

Behörighetsnivåer

Det finns fyra behörighetsnivåer i systemet:

 • Handläggarbehörighet, ger rättighet att se grunduppgifter, registrera, simulera och beräkna.
 • Utökad handläggarbehörighet, ger utöver rättigheten att se grunduppgifter, registrera, simulera och beräkna också möjligheten att se och beställa pensionskostnadstjänster (pensionsskuld).
 • Ekonombehörighet, ger rättighet att se fakturor och rapporter samt beställa och se pensionskostnadstjänster.
 • Behörighet för inrapportering av OPF-KL.

För de tre första kan du välja om användaren bara ska ha möjlighet att ta del av uppgifterna (läsa) men inte kunna redigera dem, eller om användaren ska kunna redigera och spara ändringar.

En användare kan endast ha en behörighetsnivå. I det fall man administrerar flera arbetsgivare, gäller samma behörighetsnivå för samtliga.

I anmälan för behörighet till Nya KPA Direkt behöver följande fyllas i:

 1. Användarens kontaktuppgifter samt personnummer alternativt serienummer för e-tjänstelegitimationen. 
   
 2. Behörighetsnivå. Ändringsbehörighet eller läsbehörighet.
   
 3. Namn på arbetsgivare samt organisationsnummer. Om en användare ska administrera tjänstepensioner för ett flertal arbetsgivare, är det viktigt att samtliga namn och organisationsnummer fylls i.
   
 4. I de fall användaren ska administrera tjänstepensioner för ett flertal arbetsgivare ska även en fullmakt upprättas och skickas in tillsammans med behörighetsbeställningen.

   Fullmakt Nya KPA Direkt
   
 5. Namnunderskrift behörig beställare.
 

Relaterade artiklar

tangentbord.jpg

Inloggning med e-legitimation

E-legitimationen eller e-tjänstelegitimationen fungerar som en elektronisk ID-handling kopplad till en specifik person. Är ni flera som kommer att använda Nya KPA Direkt, behöver varje användare dels kunna identifiera sig elektroniskt, dels ha behörighet till systemet.

Läs mer