Omställningsfonden KOM-KL

Omställningsfonden gäller för 1.1 miljoner anställda inom kommuner, landsting, kommunalförbund och företag inom Pacta.

Syftet med fonden är att genom aktiva insatser och ekonomiska förmåner ge ekonomisk trygghet till anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist – och underlätta omställningen till ett nytt arbete.

Bakom fonden står arbetsgivarna inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta samt fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn.

Årlig premie

Arbetsgivarna inom SKL betalar en årlig premie till Omställningsfonden som motsvarar 0,1 procent av lönesumman för arbetstagare med avtalet Allmänna Bestämmelser. Premien finansierar det aktiva omställningsarbetet.

Arbetsgivarna inom Pacta, dock inte kommunalförbund, betalar årligen en premie som motsvarar 0,3 procent av lönesumman.

Fakturering

KPA Pensionsservice AB har hand om att hämta in och fakturera premier till Omställningsfonden. Faktureringen görs årligen från och med  2012.

Har du frågor som gäller rapporteringen eller fakturering av premier, kontakta KPA Pensionsservice på  telefon 08-665 04 00.

Vill du veta mer om fonden?

Mer information om Omställningsfonden finns på fondens hemsida www.omstallningsfonden.se eller på telefon 08-452 78 00.

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

För dig som jobbar inom kommun eller landsting

Jobbar du med pensioner i kommun, landsting, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

För dig som vill veta mer om våra tilläggstjänster

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension  och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.

Se filmen om Pensionshjälpen

Vad våra kunder tycker om Pensionshjälpen
blomslinga-4_1_RGB.png