Filbeskrivningar för inrapportering av grunduppgifter

Här kan du hämta uppdaterade filbeskrivningar för rapportering av grunduppgifter för anställda (PFA/KAP-KL/AKAP-KL) samt för rapportering av OPF-KL.

 Filbeskrivning för rapportering av PFA/KAP-KL/AKAP-KL

 Filbeskrivning för rapportering av OPF-KL


Kontakt

Hör gärna av dig till oss om du har frågor kring inrapporteringen: rapportering.pension@kpa.se