gront-gras.jpg

Premiesänkning Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Från och med 1 januari 2016 sänks premien för Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL. Premien för TGL-KL sänks från 0,1% (2015) till 0,07% (2016) av den premiegrundande årslönesumman.

Premien för TGL-KL 2016 är 0,14% av den premiegrundande årslönesumman. Denna premie ska reduceras med 0,07% genom utnyttjande av medel i fonden för tilldelad återbäring. Detta är en sänkning i jämförelse med 2015 då den premiegrundande årslönesumman efter reduktion var 0,1%.

Reduceringen omfattar dock inte nya arbetsgivare från och med januari 2016 . För dessa är premien för 0,14% av den premiegrundande årslönesumman.

Förändring för GL-F

När det gäller Grupplivförsäkring för förtroendevalda i kommuner och landsting (GL-F) är premien oförändrad. Premien är 155 kronor per år och försäkrad och sysselsättningsgraden uppgår till minst 40%. Vid lägre sysselsättningsgrad, minst 20 procent, är premien 78 kronor per år och försäkrad. ring

 

Kontakta gärna oss

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

För dig som jobbar inom kommun eller landsting

Jobbar du med pensioner i kommun, landsting, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

För dig som vill veta mer om våra tilläggstjänster

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension  och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.

Se filmen om Pensionshjälpen

Vad våra kunder tycker om Pensionshjälpen
blomslinga-4_1_RGB.png

Kontakta gärna oss!

Du är varmt välkommen att kontakta oss. Här hittar du dina kontaktpersoner.

För dig som jobbar inom kommun eller landsting

Jobbar du med pensioner i kommun, landsting, region eller kommunalt bolag? Här hittar du din kontaktperson hos oss.

För dig som vill veta mer om våra tilläggstjänster

Vill du veta mer om våra tjänster för dig som arbetsgivare inom pension  och försäkring? Här kan du kontakta våra seniorkonsulter och vår utbildningsenhet.