Vi hjälper dig med den kommunala pensionsskulden

Tjänstepensioner utgör idag en stor del av personalkostnaderna. Vi har lång erfarenhet av att beräkna pensionsskulder och pensionskostnader. Med våra tjänster kan ni få hjälp med budget- och bokslutsarbetet.

Vi erbjuder bokslutsberäkningar och utför prognoser, simuleringar och analyser av era pensionskostnader. Vi har dessutom verktygen för att ni själva ska kunna arbeta fram strategier för att möta framtida pensionskostnader.

Läs mer om våra tjänster i menyn till vänster.

Våra tjänster beställs på KPA Direkt. Där presenteras resultatet av beräkningarna och annan information som skickas till er. Alla dokument finns lätt tillgängliga on-line när helst ni behöver dem.

Vill du kontakta oss skicka e-post till pskuld@kpa.se eller ring
08- 665 06 80. Du kan även prata med din kundansvarige hos oss.

 

{Faktaruta}
 

Relaterade dokument