Nya pensionsregler för förtroendevalda i OPF-KL

De förtroendevaldas pensioner är i många fall komplexa och kräver specialkompetens. Efter valet 2014 finns möjligheten att tillämpa de nya pensionsreglerna OPF-KL parallellt med tidigare intjänad pensionsrätt i PBF. Vi kan hjälpa till med de förtroendevaldas pensioner och tolka regelverk samt ge förslag till lösningar.

Vi erbjuder

• Allmän information om PBF/OPF
Informationen vänder sig direkt till förtroendevalda som omfattas av pensionsrätt i uppdraget. Vi går igenom de olika förmånerna, hur arvode och uppdragstid påverkas samt vilka effekter en avgång från uppdraget kan få.
• Individuell information om PBF/OBF
Den enskilde förtroendevalde får vid ett personligt möte med vår representant kännedom om sin egen pension. Informationen genomförs hos er eller via telefon.
• Allmän pensionsinformation för fritidspolitiker
Vi går igenom de viktigaste reglerna för allmän pension, belyser tjänstepensionen och hur den kan påverkas av förtroendeuppdraget. Dessutom går vi igenom den ersättning för förlorad tjänstepension som fullmäktige har beslutat om. Informationen till fritidspolitiker genomförs till exempel vid ett fullmäktigemöte.
• Politiker Plus
Abonnemangstjänsten Politiker Plus ger er möjlighet att kontakta en seniorkonsult när frågor uppstår. Seniorkonsulten hjälper er med konkreta råd i olika pensionsfrågor om förtroendevaldas pensioner. Dessutom kan den förtroendevalda själv kontakta seniorkonsulten för att får svar på sina pensionsfrågor.