Att tala och förklara pension

Syfte

Det här är en utbildning för dig som vill lära dig hur man når fram med komplex information utan att det blir för svårt för mottagaren.        

Innehåll

Kursen ger dig kunskaper om retorik, pedagogik, kroppsspråk och om konsten att verkligen nå fram. Boken Kliv fram, ta plats och tala! skriven av kursledaren Marie-Louise Zeisig, ingår som kurslitteratur.

Vad går vi igenom? 
  • Olika metoder för att göra komplex kunskap tillgänglig och intressant
  • Hur du kommunicerar pension
  • Klassisk argumentation
  • Att skapa dialog och medverkan
  • Olika metoder för att väcka och bibehålla intresset för mottagaren

Du får dessutom lära dig att praktiskt tillämpa kunskapen. Genom övningar får du prova att använda ditt kroppspråk och din röst för att få fram ditt budskap. 

Om kursledaren

Marie-Louise Zeisig är utbildad sångpedagog och övriga universitetsstudier är retorik, psykologi, dramatik, musikvetenskap och franska. Hon har genom sin erfarenhet som pedagog, artist och utbildningskonsult en ovanligt heltäckande kunskap om vad som fungerar i mötet med åhörare och individ.

        

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till pensionshandläggare och andra som vill lära sig att kommunicera komplex information som t.ex. pension på mottagarens villkor.