Beteendeekonomi - psykologin vid ekonomiska beslut

Syfte

Den här kursen syftar till att ge deltagarna en ökad förståelse för hur vi människor fattar ekonomiska beslut.

Innehåll

Beteendeekonomi är psykologin om hur vi människor fattar beslut. Under kursen tar vi upp insikter från forskningen med exempel på hur samma forskning kan tillämpas i vardagen.

Daniel Kahneman, (Nobelpristagare i ekonomi 2002) anses vara en av grundarna till det fält som kallas beteendeekonomi. Han är känd för sin forskning inom exempelvis beslutsfattande, riskbedömning och människans rationalitet.

  • Grunderna i ämnet beteendeekonomi
  • Är vi de rationella varelser som de gamla ekonomiska modellerna förutsätter?
  • Forskningsfältet beteendeekonomi har visat att alla fattar systematiska tankefel då och då.
  • Kursen tar upp de vanligaste tankefelen samt visar hur du kan använda dem till din fördel.

Om kursledaren

Niklas Laninge är utbildad psykolog och har i flera års tid föreläst och skrivit om kreativitet och beslutsfattande. Han har fått stora företag inom pension och försäkring att applicera psykologiska insikter.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som fattar beslut eller arbetar med att ta fram ekonomiska beslutsunderlag till kommuner och landsting. Den vänder sig även till dig som vill lära dig mer om grunderna i beteendeekonomi.