Beteendeekonomi - psykologin vid pensionsbeslut

Syfte

Idag bestämmer vi själva hur vi tar ut vår pension. Men blir det alltid rätt beslut? Många tar ut sin pension på kort tid. Är det bra?

Kursen syftar till att du ska få en ökad förståelse för de faktorer som påverkar hur vi själva och andra fattar viktiga ekonomiska beslut, till exempel hur anställda väljer att ta ut sin tjänstepension.

Innehåll

Vi går igenom olika psykologiska aspekter som påverkar beslutsfattande. Det kan till exempel vara att om vi hör eller läser något tillräckligt ofta blir det en sanning som påverkar våra val. Men gör vi rätt val? Eller om vi ställs inför valet att få tusen kronor nu eller fem tusen om ett år. De flesta väljer att få pengarna direkt, men är det beslutet det bästa?

Ämnet beteendeekonomi har lärt oss att människor ofta gör tankefel när de fattar ekonomiska beslut. Forskare har kartlagt en rad situationer då människor tenderar att bete sig irrationellt. Beslut kopplade till pension är en sådan situation. Många upplever pension som något krångligt. Under kursen kommer vi att lära oss hur man kan göra information kopplad till pension lättare att förstå.

Något av innehållet:

  • Grunderna i ämnet beteendeekonomi

  • Är vi de rationella varelser som de gamla ekonomiska modellerna förutsätter?

  • Forskningsfältet beteendeekonomi har visat att alla gör systematiska tankefel när man fattar beslut.

  • Kursen tar upp de vanligaste tankefelen samt visar hur du kan använda dem till din fördel.

Om kursledaren

Niklas Laninge är utbildad psykolog och har i flera års tid föreläst och skrivit om kreativitet och beslutsfattande. Han har fått stora företag inom pension och försäkring att applicera psykologiska insikter.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till pensionshandläggare hos kommuner och landsting.