KAP-KL/AKAP-KL i praktiken

Syfte

Kursen ger nya pensionshandläggare en grundstart så att de snabbt kan komma in i arbetet. I kursen ingår praktisk rapportering av pensionsdata via KPA Direkt.        

Innehåll

Det här är en utbildning för dig som vill omsätta dina teoretiska kunskaper om pensionsavtalen i praktiskt arbete. Kursen pågår under två dagar. 

Vad går vi igenom? 
  • KPA Direkt
  • KPA Pension Direkt
  • Nyanställning av arbetstagare.
  • Hantering av dödsfall
  • Hantering av uppgifter om Sjuk och aktivitetsersättning
  • Vad gör arbetsgivaren och vad gör KPA Pension?
  • Hantering av grunduppgifter avseende avtalen: PA-KL, PFA, KAP-KL samt AKAP-KL
  • Simulering och av de vanligast förekommande pensionsförmånerna
  • Hur man besvarar samordningsförfrågningar

Vi arbetar praktiskt i KPA Direkt och i KPA Pension Direkt vi rekommenderar därför att du tar med inloggningsuppgifter till det eller de kundnummer som du hanterar.

Tid

2 dagar    

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i någon omfattning arbetar praktiskt med kommunala tjänstepensioner och har gått Grundkurs om pension.