Seminarium för inrapportering av grunduppgifter – för dig som rapporterar i KPA Direkt 2.0

Syfte

Syftet med seminarierna är att gå igenom inrapporteringen och de vanligaste signalerna vid rapportering till KPA Direkt 2.0.

Seminarierna syftar också till att hitta rutiner som kan förbättras hos arbetsgivaren, KPA Pension och lönesystemleverantören.        

Innehåll

  • Inrapportering av filer
  • Tidplan (årscykel) för rapportering av pensionsgrundande uppgifter
  • Vanliga felsignaler
  • Erfarenhetsutbyte

 Vi avslutar med tid för frågor och deltagarnas egna reflektioner

Målgrupp

Seminariet riktar sig till arbetsgivare som har någon av Heroma/CGI, éCompanion/Evry, LISA, Personec P/Visma som lönesystemleverantör och som rapporterar i KPA Pension Direkt 2.0.  Se nedan vilket datum som gäller för respektive lönesystem. 

Vi börjar seminarierna med drop-in kaffe mellan 09.30 – 10.00 och avslutar ca 15.00. Lunch 12.00.

Kurstillfälle – för kunder som har Heroma/CGI

Oktober 2016 - Stockholm

Kursdatum: 11 oktober, kl. 10.00 – 15.00    

Plats: Folksam, Stockholm    

Pris: 2 750 kronor   

Maxantal: 25    

Sista anmälningsdag: 2016-09- 30   

Kursledare: Pia Flyckt och Jeanette Parkeborn

Anmälan till kursen

Kurstillfälle – för kunder som har éCompanion/Evry, LISA

Oktober 2016 - Stockholm

Kursdatum: 13 oktober, kl. 10.00 – 15.00    

Plats: Folksam, Stockholm    

Pris: 2 750 kronor    

Maxantal: 25    

Sista anmälningsdag: 2016-09- 30   

Kursledare: Pia Flyckt och Jeanette Parkeborn

Anmälan till kursen

Kurstillfälle – för kunder som har Personec P/Visma

Oktober 2016 - Stockholm

Kursdatum: 18 oktober, kl. 10.00 – 15.00    

Plats: Folksam, Stockholm    

Pris: 2 750 kronor   

Maxantal: 25    

Sista anmälningsdag: 2016-09- 30   

Kursledare: Pia Flyckt och Jeanette Parkeborn

Anmälan till kursen