TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring

Syfte

Efter kursen har du grundliga kunskaper om tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL, en försäkring för anställda i kommuner, landsting, Svenska kyrkan med flera.        

Innehåll

Du får lära dig skyddet i TGL-KL och varvar teori med praktiska övningar och exempel. Du får bland annat lära dig:

  • Praktiska rutiner i samband med anmälan av försäkringsfall.
  • Försäkringsskyddet under och efter anställningen.
  • Försäkringsersättningarnas storlek.
  • Standardförordnandet i försäkringen och särskilt förmånstagarförordnande.

Vi avslutar med tid för frågor och deltagarnas egna reflektioner     

Målgrupp

För dig som besvarar frågor om tjänstegrupplivförsäkring och/eller administrerar tjänstegrupplivförsäkringsärenden.        

Kurstillfällen

April 2017

Kursdatum: 6 april kl. 09.30 – 16.00    
Plats: Folksam, Stockholm    
Pris: 5 500 kronor    
Maxantal: 20    
Sista anmälningsdag: 2017-03-24

Anmälan till kursen