TGL-KL Tjänstegrupplivförsäkring

Syfte

Efter kursen har du grundliga kunskaper om tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL, en försäkring för anställda i kommuner, landsting, Svenska kyrkan med flera.        

Innehåll

Du får lära dig skyddet i TGL-KL och varvar teori med praktiska övningar och exempel. Du får bland annat lära dig:

  • Praktiska rutiner i samband med anmälan av försäkringsfall.
  • Försäkringsskyddet under och efter anställningen.
  • Försäkringsersättningarnas storlek.
  • Standardförordnandet i försäkringen och särskilt förmånstagarförordnande.

Vi avslutar med tid för frågor och deltagarnas egna reflektioner     

Målgrupp

För dig som besvarar frågor om tjänstegrupplivförsäkring och/eller administrerar tjänstegrupplivförsäkringsärenden.