kpa-pension-service.jpg

Information flyttad till KPA Direkt 2.0      

De sidor som tidigare låg här hittar du numera när du loggat in på KPA Direkt 2.0. Inloggningen hittar du i övre högra hörnet på kpa.se/arbetsgivare. Utöver den information som vi nu flyttat in på KPA Direkt 2.0 finns också användbar information för dig och dina kollegor på vår publika webbplats kpa.se. 

Du som är försäkringskund hos KPA Pensionstjänst i Sundsvall och tidigare hämtat blanketter från kpa.se/kommun hittar dem numera här nedan.

Blanketter för nedladdning


Rapportering av försäkringshändelser

  Nyanmälan

  Ändringsanmälan

Kunskapsbanken

  Allmänna försäkringsvillkor

 Handbok försäkrad KAP-KL