kpa-pension-service.jpg

Systemuppdatering KPA Direkt 2.0

Den 26 september och 3 oktober produktionssatte vi ytterligare förbättringar i KPA Direkt 2.0.

Det innebär att de flesta av de kända problemen med simuleringen är åtgärdade, såsom exempelvis att:

  • vi inte längre räknar ut den förmånsbestämda ålderpensionen som ett engångsbelopp
  • layouten för utskrifter är tydlig och korrekt
  • det nu sker avdrag för fribrev
  • det nu sker avräkning av pågående pensionsutbetalningar, vid simulering av ett 100-procentigt uttag, detta fungerar både om det finns en pågående utbetalning av livsvarig eller en temporär ålderspension. 

Vi har dessutom skapat en möjlighet att simulera även under en pågående pensionsutbetalning, vilket underlättar beslut kring utökat uttag och uttagstidpunkt.

Vidare har vi också förenklat det pensionsbeslut som skickas ut, genom att vi tagit bort uppgifterna om år, månader och dagar.

Den 1 oktober stängde vi det gamla systemet.

Vi är mycket tacksamma för all hjälp vi fått från er i felrapporter och återkoppling och hoppas att ni fortsätter ge oss såväl ris som ros framöver så att vi kan jobba vidare med förbättringar av systemet.

 

2016 års prisbasbelopp fastställda

Regeringen har fastställt följande basbelopp för 2016 (2015 års basbelopp visas inom parantes)

Prisbasbeloppet: 44 300 kr (44 500 kr)
Förhöjt prisbasbelopp: 45 200 kr (45 400 kr)
Inkomstbasbelopp: 59 300 kr (58 200 kr)