skriva-avtal.jpg

Blanketter

Här hittar du de blanketter du behöver för att komma åt KPA Direkt 2.0

  Behörighetsanmälan  (PDF)

  Fullmakt KPA Direkt (PDF) (I de fall användaren ska administrera tjänstepensioner för ett flertal arbetsgivare)

Läs mer här om behörighetsanmälan