För dig som arbetar i KPA Direkt 2.0

        

På de här sidorna publicerar vi nyheter som kan vara av värde för dig som arbetar i KPA Direkt 2.0. Här hittar du också de trycksaker och blanketter du har behov av i ditt arbete. Tänk på att det på kpa.se finns en hel del användbar information som du och dina kollegor når utan att logga in.

Nyheter

Här hittar du alla samlade nyheter som publicerats sedan KPA Direkt 2.0 lanserades 2014.

Ladda ner våra trycksaker

Här hittar du alltid de senaste versionerna av våra trycksaker för nedladdning eller beställning.

Frågor? Kontakta gärna oss!

Har du frågor, behöver du hjälp med administrationen eller är intresserad av någon av våra tjänster? Kontakta oss - vi hjälper dig!

2016 års prisbasbelopp fastställda

Regeringen har fastställt följande basbelopp för 2016 (2015 års basbelopp visas inom parantes)

Prisbasbeloppet: 44 300 kr (44 500 kr)
Förhöjt prisbasbelopp: 45 200 kr (45 400 kr)
Inkomstbasbelopp: 59 300 kr (58 200 kr)

Information till er som har försäkrat efterlevandepension i KPA Pensionsförsäkring AB

KPA Pensionsförsäkring fakturerar inte premier månadsvis avseende efterlevandepension för anställda som omfattas av AKAP-KL. Vi kommer istället att fakturera hela årets premier vid ett tillfälle. 

Läs mer