Här hittar du som ska gå över till Nya KPA Direkt information om allt du behöver känna till inför övergången. 

Hur får jag åtkomst till systemet?

För att logga in i Nya KPA Direkt behöver du e-legitimation, som är en elektronisk id-handling. Du som inte redan har e-legitimation behöver ansöka om det. Läs om hur du skaffar e-legitimation.

Nya användare i Nya KPA Direkt behöver ansöka om behörighet. För att få behörighet ska du fylla i och skicka in en behörighetsanmälan. Glöm inte att skaffa e-legitimation först! Anmäl behörighet

Får jag någon utbildning?

Du kommer att få utbildning i Nya KPA Direkt genom webbinarier som innehåller en genomgång av systemet. Du har en kostnadsfri support genom hela införandet. Inbjudan till utbildningen får du under augusti.

Hur och när förs grunduppgifterna över till Nya KPA Direkt?

Grunduppgifterna för era pensionärer överförs under oktober månad. Oktober månads pensioner kommer att utbetalas från det nuvarande systemet. Kostnaden för detta visas i RBS. Från november månads pensionsutbetalningar framställs en faktura till er. Underlaget visas i Nya KPA Direkt.

De uppgifter som idag finns i KPA Pension Direkt förs över till Nya KPA Direkt under oktober månad. Efter den 27 september kan ni inte längre registrera några uppgifter i KPA Pension Direkt. Ni kommer dock att ha kvar möjligheten att titta på uppgifterna och göra simuleringar under oktober månad.

När beräknas de sista pensionsfallen i det gamla systemet?

Vi beräknar pensioner med avgång till och med december och delar av januari 2018.

När ska pensionsberäkningar godkännas?

Pensionsberäkningar som är hos er för godkännande måste godkännas senast den 27 september för att komma med bland de överförda utbetalningsposterna. Är de inte godkända den 27 september ska ni vänta med att godkänna dessa till ni kommit över till Nya KPA Direkt. Tänk på att kontinuerligt gå in och se vilka pensioner som ligger för godkännande. Vänta inte på att pensionsbrev ska komma då detta kan ta upp till fem dagar efter körning.

När ska delårsrapporten rapporteras in?

För att nyanställa ska få valpaket samt att ni vid årsskiftet ska få en aktuell pensionsskuldsberäkning ska ni rapportera in en delårsrapport senast den 31 augusti.

När ersätts RBS med fakturor?

Från och med november ersätts RBS med fakturor. Fakturor med tillhörande specifikation kommer ni att kunna hämta i Nya KPA Direkt. Observera att det är kort betalningsperiod för denna faktura.

När ska pensionsavgångar anmälas in i Nya KPA Direkt?

Pensionsavgångar från och med januari månad ska anmälas in av er. Tänk på att ta ut kommande bevakningslistor från KPA Pension Direkt så att ni inte missar några pensionsavgångar.

Vad säger jag till min lönesystemsleverantör?

Du behöver begära att de ändrar filformatet för de filer som ni rapporterar till oss.

 Hämta filbeskrivningen

Observera särskilt att fyrställiga förvaltningsnummer ändras till treställiga i Nya KPA Direkt. Använder ni inte förvaltningsnummer ska ni rapportera 001.

 

Har du frågor?

Hör av dig till din kundansvariga eller kundkontakt om du har frågor eller synpunkter, eller skriv till nyakpadirekt@kpa.se.

Det är lätt att känna sig hemma bland menyer och flikar. Systemet är snarlikt de andra IT-stöden vi arbetar med.

Lena Linderoth, Mullsjö kommun