De som drabbast hårdast är de som har minst.

2014-11-24

I skrivandet stund småregnar det ute och snön lyser med sin frånvaro, kanske inte jätte ovanligt i det sydligare delarna av vårt land men det slår mig att medan vi muttrar över klimatförändringarna och den utebliven kylan och snön så ser verkligheten helt annorlunda ut i andra delar av världen.

Där påverkar klimatförändringarna verkligen den dagliga överlevnaden. Det extrema väderlekarna skapar katastrofer som slår ut, grödor, bosättningar och framtidsplaner. Som vanligt är det de som drabbas hårdast som också har minst.

Jag mötte en bonde i Uganda som var förtvivlad över sina dränkta åkerlappar tillföljd av skyfallen. Eller det kraterliknande hål som det lämnar efter sig när vattnet dunstat bort. När hela dagen går åt till att överleva så fungerar inte heller andra saker som utbildning och planering för framtiden. Saker som behövs för att kunna ta sig ur fattigdomen.

Förändring måste komma från olika håll

Arbetet som många hjälporganisationer,  bland andra Vi-skogen, gör är ovärderligt, men vi kan inte nöja oss med det. Förändringarna och hjälpen måste komma från olika håll. Vi som företag i välmående länder måste arbeta tillsammans för att åstadkomma förändringar. Under 2015 kommer vi därför fortsätta att klimatgranska våra investeringar, rösta på bolagsstämmor, driva frågan i media och arbeta med olika samarbetspartners.

2015 blir ett händelserikt år

Som pensionsbolag har vi ett naturligt intresse att pensionspengarna som vi förvaltar bidrar till att levnadsförutsättningarna förbättras. Under 2015 händer mycket inom bland annat klimatområdet och jag kommer att återkomma här på bloggen med alla positiva initiativ som sker.

 

Tycker du det här var intressant? Dela gärna vidare