Finlista och fullista

2014-04-30

Hur kan vi i branschen bli ännu tydligare hur vi jobbar med hållbarhet och hur vi gör skillnad? I en bransch där kunden inte alltid vet att de är kunder, hur ska vi kunna prata hållbarhet med våra kunder? KPA Pension har 80 % kvinnor som kunder och 9 av 10 av dem tycker att det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete med etiska investeringskriterier.

Det är viktigt men det är också svårt. Vi måste bli mer öppna med hur vi arbetar, vad vi egentligen gör och hur vi gör skillnad. Vi har nu valt att publicera alla företag vi har innehav i på vår web (du hittar hela listan här). Det ser jag som ett första steg i att kunna prata hållbarhet och visa hur vi gör skillnad.

En tydligare märkning 

Vi har även sedan länge publicerat alla bolag som vi utesluter det vill säga inte har innehav i. Jag tycker därmed vi har vår hållbara lista och vår svarta lista av företag eller kanske vi kan säga en finlista och fullista . Om jag ska kunna prata hållbarhet så ska vi kunna visa vad vi faktiskt gör och i vilka företag vi placerar. Vi behöver även ta fram fler nyckeltal och exempel på projekt eller tryck på företag som lett till förändring hos företagen. Kanske behöver vi i branschen en tydligare märkning som gör det möjligt för "vanliga konsumenter" att välja etisk pension. Vill du som kund göra gott och rätt ska du också kunna välja det du tror på.

Vad tycker du är viktigt? Hör av dig!

Vi tar ett första steg genom att visa vilka förtag vi tror på och vilka vi utesluter. Det är vår innehållsdeklaration. Vi har alltid lyssnat på våra kunder och jag vill fortsätta att öppna upp KPA Pension än mer. Vad tycker du behövs för att vi ska bli ännu tydligare med hur vi arbetar med hållbarhet? Maila mig gärna så plockar jag upp det i bloggen och på våra hemsidor. Behövs till exempel fler listor? Vilka i så fall? Vår hållbara lista och vår svarta lista är vår innehållsdeklaration över vår etik. Vill du då kan du välja KPA Pension och använda vår "finlista och fullista" till ett första steg för att ta ställning för eller emot hållbarhet.

Hjälp oss att sprida den För en lite bättre värld.


Tycker du det här var intressant? Dela gärna vidare