Fossilt bränsle på agendan i Almedalen

2014-07-04

Jag befinner mig liksom många andra i Almedalen denna vecka och en fråga som diskuteras flitigt är hur vi ska ta oss an den största utmaning som världen nu står inför. Den utmaning som berör oss alla och som vi alla kommer att behöva engagera oss i. Utmaningen, ifall någon undrar, är klimathotet och användandet av fossilt bränsle.

Var är det politiska ledarskapet i frågan och vem står upp för lösningar är frågor är frågor många ställer sig. Vi är många som vill ha förändring, och det snabbt, men vägen dit och takten skiljer sig åt.

Debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet

I måndags modererade jag Greenpeace seminarium här i Almedalen, och i fokus stod en  forskningsrapport i vilken fakta om Vattenfalls brunkolsverksamhet presenteras samt hur den innebär en ekonomisk risk. I en partidebatt fick politikerna berätta om sina förslag till lösningar på problemet, något som var mycket intressant och givande.

Även  WWF släppte i dagarna en rapport som heter ”Du äger” och som berör ämnet. I rapporten omnämns  KPA Pension som ett av många varumärken.  Vi har som de flesta andra etiska förvaltare fossilt innehav, men vi investerar bara i de bolag som har ett bra miljöbetyg. Det innebär att de energibolag vi investerar i ska ha ett aktivt hållbarhetsarbete för att hantera sina miljörisker, samt att de regelbundet ska rapporter om arbetet.

Projektet Fossilfri framtid

Men vi nöjer oss inte enbart med detta. Vi ser brett till  vår klimatpåverkan. Det handlar ju inte bara om energibolagen, utan ska vi ta ett verkligt ansvar handlar det ju om fler energiintensiva branscher och producenter som behöver effektivisera sin energianvändning. Vi arbetar därför aktivt med vår klimatstrategi genom vårt projekt Fossilfri framtid. Vi vill gärna berätta om vilka utmaningar vi står inför i frågan och därför publicerar vi våra innehav här på hemsidan.

I måndags under seminariet,  debatterades frågan varför inte fler svenska pensionsbolag investerar mer i t ex vindkraft. KPA Pension skulle gärna se fler instrument  som skulle kunna möjliggöra för fler pensionsbolag att investera grönt.  En Grön investeringsbank och Gröna statsobligationer är exempel vi gärna skulle se i en snar framtid men tyvärr ger dagens lagstiftning inte det utrymma som vi skulle vilja ha i frågan.

Vi vet alla att vi behöver energi i vår moderna värld, men frågan är vilken energi, hur snabbt når vi 100% förnybar sådan och hur ser vägen dit ut. Vilka är företagen vi kan påverka till en mer förnybar och mer effektiv verksamhet? Är det klimatsmart att bara sälja av det fossila och då rensa vår portfölj men fortfarande ha kvar problemet? Eller ger det störst effekt att stanna kvar och påverka inifrån?

Pensionspengar med möjlighet att påverka

KPA Pension förvaltar idag cirka 120 miljarder kronor vilket är väldigt mycket pengar, ansvar och makt. Vi förvaltar på våra kunders uppdrag deras pensionspengar och vi vill göra detta på ett så hållbart och etiskt sätt som möjligt. Det försöker vi att göra genom att aktivt verka för att bolagen vi investerar i själva ska ta ett större ansvar för miljön och arbeta än mer effektivt med sitt eget hållbarhetsarbete. Vi har därför rensat bort de bolag i vårt innehav som bedrev verksamhet med oljesandsbolag och extrema metoder som påverkade miljön negativt, men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Därför har vi valt att samarbeta med WWF och Greenpeace och lyfta frågan med en fossilfri framtid så ofta vi kan.

 

Tycker du det här var intressant? Dela gärna vidare