Hur kan man veta att ni verkligen är etiska?

2014-11-07

Häromdagen ställde en kund en fråga till oss som jag gärna vill svara på här då den är så viktig och det säkert finns fler som undrar. Frågan löd så här: – Hur kan man veta att ni verkligen är etiska, finns det någon tredje part som granskar er?

Så här fungerar det hos oss: När det gäller våra kunders placeringar i företag, som alla sker utifrån samma etiska placeringskriterier,  granskas det två gånger per år. Den utförs av ett externt företag, GES (Global Engagement Services)

Den innebär att våra etiska placeringskriterier, två gånger per år, stäms av mot företagen som våra kunder investerar i och deras verksamhet. Det sker också en daglig övervakning från GES i form av incidentrapportering som rör alla företag våra kunder sparar pengar i. Processen för detta redovisas i en årlig hållbarhetsredovisning* som granskas av externa revisorer (KPMG).

För att vem som helst ska kunna granska om våra investeringar lever upp till våra etiska kriterier publicerar vi en lista över företag som vi investerar i. Den finns tillgänglig på vår hemsida så att man enkelt kan och se vårt innehav.

Du kan även läsa om vilka bolag vi valt att utesluta och vilket av våra kriterier det inte klarat av att leva upp till, under uteslutna bolag.

Vi är väldigt måna om att du känner att vårt arbete och våra löften är genuint och på riktigt. Tveka därför inte att höra av dig med frågor eller kommentarer. Det utmanar oss och hjälper oss att bli bättre.

Kontakta oss

 

* KPA Pension ingår i som dotterföretag i Folksam. Vår hållbarhetsredovisning ingår som en del i Folksams hållbarhetsredovisning.