Mänskliga rättigheter i Uganda

2014-06-24

Vi fick en bra och viktig kommentar i en tweet här om dagen angående vår planerade resa till Uganda. Just nu erbjuder vi två kommun- och landstingsanställda att att få följa med oss på resa till Uganda för att följa upp delar av vårt hållbarhetsarbete med Vi-skogen. Twittraren var kritisk till resan på grund av Ugandas syn på mänskliga rättigheter (MR).

Jag håller helt med om att Uganda har mycket kvar att göra och en lång väg att gå när det gäller MR.Vi stödjer VI-skogens agroforestyarbete (bland annat i Uganda) som har medfört många positiva effekter. Ett av det kanske viktigaste är minskningen av fattigdomen hos det som deltagit och detta leder till att fler får möjlighet till utbildning.

När det gäller mänskliga rättigheter är ökad kunskap en av det effektivaste vapnen. För att bekämpa demokrati- och fattigdomsproblem inom ett land är det viktigt att stärka de fattiga människor som bor och verkar i landet. KPA Pension jobbar långsiktigt med sitt påverkandearbete inom många områden. Vår främsta påverkande arbete gör vi genom våra investeringar. Vi ser ständigt över vilka företag vi investerar i och driver ett aktivt påverkandes arbete i de företag vi anser behöver bli bättre.

Långsiktig förändring

Det är en svår fråga om man som företag ska vara aktiv och försöka förändra eller att utesluta helt att investera i företaget. I VI-skogen har vi ingen ägandepåverkan utan med denna organisation har vi ett långvarit samarbete. Vi tycker att VI-skogens arbete medför många positiva saker som kan leda till långsiktig förändring på flera plan. Självklart tycker vi aldrig det är okej att kränka det mänskliga rättigheterna i någon form. Syftet med denna resa är att öppna upp och ge våra kunder möjlighet att se hur vi jobbar med hållbarhetsfrågorna rent praktiskt.

Kommentarer som denna är därför jätteviktiga och skapar en välbehövlig debatt. 
Hör gärna av dig till oss med fler åsikter!


Tycker du det här var intressant? Dela gärna vidare