Nolltolerans mot barnarbete!

2014-05-16

I veckan var jag på Sandviks bolagsstämma och ställde frågor till VD Olof Faxander om hur de ser på sin roll i värdekedjan vad gäller mänskliga rättigheter, hur de arbetar med att förhindra att barnarbete uppstår och om de ser en finansiell upp- eller nersida i det arbetet?

Bra att citera att de bara ser en finansiell uppsida, det är positivt. Sandvik för en ständig dialog med kunder och leverantörer om hållbarhet. Genom att arbeta med leverantörsrevisioner, utbildningar m m bidrar Sandvik till att utveckla samhällen där vi verkar. Och Sandviken är på gång. De har haft problem med aktiekursen men inväntar en vändande konjunktur för dem. Samtidigt hårdnar konkurrensen och företag måste in på nya marknader som Indien och Kina till exempel.

Tuffa utmaningar även för de som är bra

Även företag med ett mycket bra hållbarhetsarbete som Sandvik har tuffa utmaningar när det gäller att hålla sig undan korruption och barnarbete. I så kallade svåra länder med andra värderingar och med en utbredd fattigdom finns stor risk för barnarbete. Företag som Stora Enso som helt oacceptabelt har haft barnarbete i sin leverantörskedja i Pakistan, och där KPA Pension tidigt har fört en dialog med företaget, ser vi framsteg. Stora multinationella företag har stort ansvar och kan göra stor skillnad i länder de börjar göra affärer i.

Tillsammans med andra.

Tillsammans med lokala organisationer och myndigheter förändras förutsättningar för barn långsamt. Stora Enso har nu satt barnen i Kalla Faktas reportag i skola. men de fortsätter att förbättra förutsättningarna på ett bredare plan. Det är viktigt att vi som ägare gör vår röst hörd, att vi tycker det är viktigt att företag tar ansvar för mänskliga rättigheter och att undvika barnarbete i värdekedjan där de verkar. Vi vet att det finns många länder som har alldeles för höga siffror på barnarbete. Och där måste vi fortsatta att arbeta för en nolltolerans.

Det får inte ske på bekostnad av andra

Vi investerar pensionspengarna - våra kunders uppskjutna lön i företag som har verksamhet i många länder. För oss är det en avgörande att vi levererar en bra avkastning och det inte sker på bekostnad av andra!

Pensionsbranschen förvaltar mycket kapital. Ungeför en tredjedel av världens samlade börsvärde förvaltas av pensionsbolagen. Vi har ett stort ansvar tillsammans och vi skulle gärna få sällskap av fler aktiva ägare på scenen på bolagsstämmorna.

 

Tycker du det här var intressant? Dela gärna vidare