Plantera ett träd!

2014-06-13

Nu vill jag prata lite om klimatkompensation och hur det kan bidra till att fattigdomsbekämpning. Vi påminns ständigt om att skogar skövlas, den global uppvärmningen och att en stor del av världens befolkning fortfarande lever i extrem fattigdom. Det kan kännas hopplöst ibland, men det finns också många exempel på goda krafter som agerar.

Ett sådant exempel är Vi-skogen vars syfte är att minska fattigdom och bidra till en hållbar miljö kring Victoriasjön. Genom att plantera träd och utbilda bönderna i trädjordbruk får de kunskap och möjlighet att samplantera träd och grödor på sina marker. Det bidrar till att förbättra familjernas försörjning. Familjerna ökar sin produktion samtidigt som träden ger familjerna ved, virke, foder till djuren och frukt till föda och försäljning. Kort sagt träd minskar fattigdom och förbättrar klimatet. Koldioxidbindning via trädplanteringarna blir ytterligare en positiv bieffekt.

Det senaste 10 åren har KPA Pension stöttat Vi skogens trädjordbruk och planterat nästan 40 000 träd. Genom trädplantering har vi kompenserat för det utsläpp av koldioxid som vi inte kan undvika att släppa ut. Koldioxid i atmosfären binds i trädet och är åter i ett kretslopp.

Vi åker till Uganda i höst - vill du följa med? 

I Afrika söder om Sahara lever mer än hälften av befolkningen i extrem fattigdom, enligt Världsbankens definition. Det innebär en inkomst per dag som är lägre en 1,25 US dollar. I ett av dessa länder, Uganda, har Vi-skogen har projekt i. Ett land där skogsavverkning och jorderosion är ett av de största miljöproblemen och som samtidigt utgör ett hinder för en bättre ekonomisk utveckling. I höst åker vi därför med Vi-skogen till Uganda för att på plats lära oss mer om naturens förutsättningar och studera Vi-skogens arbete. Vi tycker också att det är viktigt att våra kunder är medvetna om hur vårt arbete med klimatkompensation fungerar i praktiken.

Därför kommer två av våra kunder att få chansen att följa med på denna lärorika resa. Passa på att ansök själv eller tipsa en kollega som du tror skulle vara intresserad!

Här kan du ansöka!

Skänk en gåva genom Vi-Skogen

Det finns mycket vi kan göra tillsammans eller var för sig. Kanske ska du på bröllop, dop eller någon trevlig fest i sommar? Varför inte skänka en slant till Vi-skogen i stället för en blomma så ger du bort både något vackert och hållbart!

Till Vi-Skogen.se

 

Till bloggens startsida

 

Tycker du det här var intressant? Dela gärna vidare