bocker-2.jpg

Påverkan i praktiken

För oss och våra kunder är det viktigt att de bolag vi investerar i arbetar med hållbarhetsfrågor och tar ansvar för sin verksamhet och de som berörs av den. Därför använder vi vårt aktieinnehav för att påverka bolagen i frågor som rör människor och miljö.
 

Vi samarbetar också med andra svenska och internationella investerare och organisationer när vi försöker påverka företag att ta ansvar för människa och miljö. Tillsammans blir vi starka och sätter större press på de företag vi investerar i, att aktivt driva en förändring.

Vi granskade mer än omkring 2 000 bolag

Vårt arbete med att påverka företag i hållbarhetsfrågor är dels inriktat på att minska de risker som är förknippade med miljöbrott, brott mot mänskliga rättigheter och korruption, dels på att få fler att se och utnyttja affärspotentialen i ett ansvarsfullt företagande. Arbetet sker bland annat genom aktiv bolagsstyrning.

2015 granskades verksamheten i omkring 2 000 bolag med fokus på företagens prestationer avseende miljö och mänskliga rättigheter. Varje år för vi ägardialog med ett flertal bolag som vi är ägare i. Vi skriver brev till representanter för dessa bolag och följer upp företagens arbete när det gäller våra placeringskriterier och bolagsstyrning. Vi har också möten med bolagen. Utöver detta identifierades 20 svenska företag som löpte störst risk att råka ut för incidenter inom miljö respektive mänskliga rättigheter. Av dessa träffade vi tre och hade en genomgång av företagens risksituation. Granskningen har genom åren inneburit att flera företag strukturerat om och förbättrat sitt miljöarbete eller sitt sätt att arbeta med mänskliga rättigheter. Under 2015 röstade KPA Pension på 338 utländska stämmor. Vi var även med och lade ett förslag om ökat klimatfokus på de stora oljebolagen BP, Shell och Statoils årsstämmor. Samtliga förslag godkändes av stämmorna. Vi deltog dessutom på drygt 40 årsstämmor, och ställde frågor till vd:ar och styrelser om företagens hållbarhetsarbete.

 

Bolagsstämmorapport 2015

Några exempel där vi påverkat

En av de viktigaste delarna i vårt påverkansarbete handlar om att driva en dialog med de företag vi investerar i om frågor som miljö, arbetsförhållanden och korruption. Två företag som vi jobbat med och som varit särskilt uppmärksammade under 2015 är SCA och Swedbank.

 

Hur påverkar KPA Pension företag? 

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer på bolagsstämmor i företag vi investerar i.

Bolagsstämmorapport 2016
Bolagsstämmorapport 2015
Bolagsstämmorapport 2014
Bolagsstämmorapport 2013
Bolagsstämmorapport 2012
Bolagsstämmorapport 2011

pengar-m-kruka_RGB.png

En trygg pension i en hållbar värld

KPA Pensions sammanställning av vår hållbarhet under 2015. En redovisning av vår verksamhet under det gångna året.

Hållbarhetsredovisning 2015