Rapporter

Här kan du hämta några av våra viktigaste rapporter som visar hur vi placerar våra kunders pensionspengar, och hur vi gör för att påverka de företag vi investerar i.

Sammanställning av årets stämmor

Vi på KPA Pension bedriver ett aktivt arbete med att påverka företagen i linje med våra etiska placeringskriterier. I Sverige försöker vi påverka de företag som inte motsvarar våra förväntningar. Detta görs genom personlig kontakt, regelbundna besök och dialog direkt med företagen.

Besöken ger oss viktig kunskap för att kunna utöva påverkan mot företagen vi investerar i. I vår sammanställning från årets stämmor 2016 kan du själv se vilka frågor vi ställt och hur vi försökt påverka företag.  


Folksams index för ansvarsfullt företagande

Folksams index för ansvarsfullt företagande är en studie av de svenska börsföretagens offentligt redovisade arbete med miljö och mänskliga rättigheter som görs vartannat år.

Transportbranschen är mest ansvarsfull när det gäller miljö och mediebranschen är mest ansvarsfull när det gäller mänskliga rättigheter. Mjukvarubranschen hamnar på bottenplacering både när det gäller miljö och energibranschen när det gäller mänskliga rättigheter i Folksams Index för ansvarsfullt företagande 2013.

Vi har betygsatt och rankat 250 bolag på Stockholmsbörsens Large-, Mid- och Small Cap. I rapporten finns samtliga bolag och branscher med. Nästa Index för ansvarsfullt företagande kommer att publiceras 2015.


NEC-rapport

Under 2008 startade vi samarbetet Nordic Engagement Cooperation, NEC, tillsammans med norska KLP och finska Ilmarinen. Syftet med NEC är att samordna bolagsstyrningsaktiviteter i frågor som främst rör miljö och mänskliga rättigheter. Nordic Engagement Cooperations medlemmar förvaltade i slutet av 2012 tillsammans över 1 000 miljarder kronor.

 

Hur påverkar KPA Pension företag? 

Här kan du läsa mer om vilka frågor vi ställer på bolagsstämmor i företag vi investerar i.

Bolagsstämmorapport 2016
Bolagsstämmorapport 2015
Bolagsstämmorapport 2014
Bolagsstämmorapport 2013
Bolagsstämmorapport 2012
Bolagsstämmorapport 2011

Hållbarhetsredovisning

Här kan du ta del av våra senaste hållbarhetsredovisningar.

Hållbarhetsredovisning 2015
Hållbarhetsredovisning 2014