plantering-4.jpg

Vi reducerar och kompenserar för koldioxidutsläpp

1998 blev vi som första finansiella bolag i Europa miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi arbetar ständigt med att minska vårt eget utsläpp av koldioxid. Sedan 2003 är vi också koldioxidneutrala.

Att vara koldioxidneutralt innebär att våra reducerande åtgärder överstiger den koldioxid som vår verksamhet släpper ut. Den största delen av vår miljöpåverkan kommer från uppvärmning och resor.

Så här reducerar vi våra koldioxidutsläpp 

  • Vi är sparsamma med resurser och övergår successivt till förnybara naturresurser.
  • Vi har tydliga regler för tjänsteresor. För resor kortare än 60 mil tar vi tåget.
  • Vi ställer krav på att våra leverantörer ska arbeta med miljön på samma sätt som vi gör.
  • Vi integrerar miljöfrågorna i vårt utbud av produkter och tjänster.
  • Vi ser över våra administrativa rutiner för att minska antalet pappersutskick och öka mängden digitala kundhandlingar.

Så här kompenserar vi våra koldioxidutsläpp

  • Vårt kontor är sedan 2007 en så kallad Green Building vilket bland annat innebär att all el kommer från vindkraft. Under de senaste åren har vi också investerat i flera vindkraftverk.
  • Vi kompenserar både för våra tjänsteresor och personalens arbetsresor till och från jobbet genom trädplantering i Vi-skogen. Vi har som mål att varje år plantera träd som kompenserar årets utsläpp två gånger. 

Agroforestry - nytta för miljö och människor

Koldioxidbindning via trädplanteringarna som Vi-skogen driver tar upp koldioxid under cirka 10 år. Ytterligare en positiv effekt är att bönderna runt Victoriasjön kan utveckla sitt jordbruk genom agroforestry. Det betyder att Vi-skogen samplanterar träden med böndernas grödor för att öka skörden.  

Saidats gård grönskar genom agroforestry

Avskogningen i kullarna runt Mpigi i Uganda är ett faktum. Växter och djurarter hotas, öknar sprider sig och bristen på träd leder till hunger och fattigdom – men på Saidat Nakayingas gård grönskar det. – När Vi-skogen besökte vår by första gången så fick jag höra talas om trädplantering och vedsnåla spisar, berättar Saidat. Med egna träd och ny spis är livet enklare. Nu skuggar mangoträdens kronor majsen, och den gröna kaliandran ger foder till boskapen och hindrar jorden från att försvinna åkrarna.

Saidat och hennes man har genom Vi-skogen fått utbildning i agroforestry; att plantera träd och grödor tillsammans, att bygga vattendiken och att kompostera. Nu är jorden mycket bördigare och ger bra skördar. De ökade skördarna gör att familjen kan mätta sina egna magar och även sälja en del grödor från gården. – Jag drömmer om att köpa en ko, så att jag kan sälja min egen mjölk, säger Saidat. Då kan jag spara pengar till barnens skolavgifter.  (Källa: Vi-skogen.)

Läs mer om Vi-skogen

 

Relaterade artiklar

kontoret-med-masen.jpg

Hållbart fastighetsägande

Hållbarhet är ett begrepp som utmärker det vi gör på miljöområdet. Det är också utgångspunkten för vårt fastighetsägande, både när vi köper, förvaltar och utvecklar våra fastigheter.

Läs mer

Cirka 60 000 träd

Så många träd har vi planterat i Vi-skogen i Afrika sedan 1998. Vårt engagemang bidrar till att vi kompenserar koldioxidutsläpp och hjälper familjer att bli självförsörjande