Dialog vid etikincidenter

Vid rapportering om etikincidenter mot miljö, mänskliga rättigheter eller korruption så inleder vi ett aktivt dialogarbete, ofta tillsammans med andra ansvarsfulla investerare. Här kommer vi löpande att publicera de aktuella dialoger vi är med och driver.