spargris.jpg

Vi placerar dina pengar för en långsiktigt god avkastning

Vår uppgift är att se till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt i hållbara företag. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell pensionsförsäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.

KPA Pensionsförsäkrings konsolideringspolicy

När marknadsvärdet på KPA Pensionsförsäkrings tillgångar är lika stort som det samlade värdet på pensionskapitalet i samtliga försäkringar, är konsolideringsnivån 100 procent.

KPA Pensionsförsäkring har i sin konsolideringspolicy bestämt att konsolideringsnivån ska vara 100 procent men att den får avvika med högst 5 procent upp eller ner. För att hålla konsolideringsnivån inom dessa gränser fördelar KPA Pensionsförsäkring vid varje kvartalsskifte avkastningen på sina tillgångar sedan förra fördelningen till försäkringarna. För att konsolideringsnivån inte ska avvika med mer än 5 procent upp eller ner, kan dock avkastningen fördelas oftare än kvartalsvis.

KPA Pensionsförsäkring har rätt att ändra sin konsolideringspolicy. Det är KPA Pensionsförsäkring som tar beslut om konsolideringspolicyn och eventuella ändringar. Ny eller ändrad konsolideringspolicy blir därefter gällande.

Januari-december 2015

Så här har ditt sparande hos oss utvecklats hittills under 2015.

Totalavkastning:  3,3 %
(1 januari–31 december 2015) 

Solvensgrad 164 %
(31 december 2015)

Totalavkastningen 7,5 % i genomsnitt de senaste fem åren

totalavkastning_2011_2015.jpg

 

Vi investerar ditt och våra andra kunders sparkapital i olika tillgångar. Den avkastning vi har på de tillgångarna kallas för totalavkastning. Under 2011-2015 var vår genomsnittliga totalavkastning +7,5%.

Avkastningsränta 3,7 %

Den räntesats som används för att fördela avkastningen till er som sparare kallas för avkastningsränta. Det är den räntan som ni får på pensionskontot. 

Avkastningsräntan för 2015 var 3,7 % (13,4 % för 2014)

Garantiränta 0,75 %

Du som sparar i en traditionell pensionsförsäkring får ett garanterat pensionsbelopp. Det garanterade pensionsbeloppet räknas fram med hjälp av en garantiränta och innebär att värdet på din tjänstepension minst utvecklas med räntan oavsett det finansiella läget. Vår garantiränta är för närvarande 0,75 procent.

Så placerar vi dina pengar

Vår starka ekonomi gör att vi kan placera dina pensionspengar i placeringar med större möjlighet till avkastning, exempelvis aktier.

Vår fördelning i placering för vår traditionella pensionsförsäkring ser ut enligt följande 2015-12-31 (uppdateras årsvis).

De här bolagen har vi innehav i

 

VärdeslagAndel
Räntebärande placeringar 57%
Svenska aktier 14%
Utländska aktier 22%
Fastigheter 4%
Alternativa placeringar 3%
TOTALT 100% 
 

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Växel
arbetsverktyg.jpg

Nyfiken på din pension?

Nu finns Mina sidor på kpa.se för dig som är anställd inom kommun och landsting. Där kan du som vill veta mer få en helhetsbild över hela din pension hos oss.

Mina sidor

glob-gronskande_RGB.png

En hållbar framtid

Vi förvaltar drygt 100 miljarder kronor i pensionspengar åt dig och många andra. Så mycket pengar ger oss möjlighet att långsiktigt påverka samhället. Därför placerar vi alla pengar etiskt i företag som vi tror kan bidra till en hållbar framtid.

Våra etiska placeringar