Ekonomisk femårsöversikt

KPA Pensions verksamhet består övergripande av två delar, pensionsadministration och försäkring.

Pensionsadministration

Resultatet i verksamheten för pensionsadministration påverkas av hur mycket avgifter (administrationsintäkter) som betalas in av arbetsgivarna och hur stora kostnader som KPA Pension har för att utföra dessa administrativa uppdrag från arbetsgivarna.

Försäkring

I Försäkringsverksamheten, övergripande, påverkas resultatet under året av: hur mycket pengar som betalas in (premier), vilka kostnader som KPA Pension har haft (driftskostnader), hur mycket skatt KPA Pension betalar in till staten (skatt), hur mycket ersättning till efterlevande och ålderspensionärer som har betalats ut (försäkringsersättningar), hur värdet på de finansiella tillgångarna har förändrats inklusive utdelningar (kapitalavkastning), samt hur värdet idag på de utbetalningar som ska ske i framtiden har förändrats (förändring försäkringstekniska avsättningar).

Ekonomiska nyckeltal

Förvaltat kapital (mkr)
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB 5 039 4 972 4 822 4 608 4 645
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad 132 350 122 828 101 730 87 535 76 871
KPA Pensionsförsäkring AB, Fond* 7 862 7 407 6 776 5 233 4 523
Direkt fondsparande och PPM 3 618 2 843 2 593 2 395 2 073
Summa försäkringsrörelsen 148 869 138 050 115 921 99 772 88 113

 

Förvaltningskostnadsprocent
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB 0,6 0,6 0,3 0,5 0,5
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Förvaltningskostnadsprocent: Driftkostnadernas andel (%) av förvaltat kapital (placeringstillgångar). Visar hur stor del av allt sparande som går till att täcka försäkringsbolagets kostnader

 

Solvenskvot
  2015 2014 2013 2012 2011
KPA Livförsäkring AB 6,0% 5,9% 6,4% 6,6% 6,9%
             

 

Solvensgrad
  2015 2014 2013 2012 2011
KPA Pensionsförsäkring AB 164% 166% 172% 150% 143%

Solvensgrad: Förhållandet mellan bolagets tillgångar (minskade med finansiella skulder) och försäkringstekniska avsättningar gjorda för att täcka framtida försäkringsåtaganden. 

 

Driftkostnadsprocent
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB 7,1 6,9 4,7 6,2 4,8
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad 2,6 2,6 2,5 2,9 3,5

Driftkostnadsprocent: Driftkostnadernas andel (%) av premieinkomster. Visar hur stor del av spararnas premier som går till att täcka försäkringsbolagens kostnader.

 

Totalavkastning i procent
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB 2,4% 9,6% 7,2% 6,4% 4,8%
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad 3,3% 13,3% 8,2% 7,2% 5,6%

Totalavkastning: Summan av direktavkastning (efter avdrag för förvaltningskostnader) samt realiserade och orealiserade värdeförändringar på placeringstillgångarna)

 

KPA Pensionskunder i siffror (antal)
 20152014201320122011
Tjänstepension KAP-KL individuell del 1 430 000 1 350 000 1 280 000 1 230 000 1 160 000
Pensionärer 490 000 520 000 480 000 465 000 450 000

 

Verksamheten i siffror

Skapat ekonomiskt värde (mkr)

Premieinkomst
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB 251 245 341 336 499
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad 11 726 10 172 9 889 7 713 6 664
KPA Pensionsförsäkring AB, Fond* 407 403 411 424 431
Summa försäkringsrörelsen 12 385 10 820 10 641 8 472 7 595

 

Administrationsintäkter
  2015 2014 2013 2012 2011
KPA Pensionsservice AB  221 220 211 211 200
Summa administrativ verksamhet 221 220 211 211 200

 

Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB 118 452 326 293 212
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad 3 518 15 270 8 378 6 214 3 969
KPA Pensionsförsäkring AB, Fond * ** 474 1 246 1 106 517 - 364
Summa försäkringsrörelsen 4 110 16 968 9 810 7 024 3 817

 
Distribuerat värde (mkr)

Driftskostnader
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB - 18 - 17 - 16 - 21 - 24
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad - 300 - 266 - 248 - 221 - 232
KPA Pensionsförsäkring AB, Fond* - 17 - 12 - 10 - 11 - 11
KPA Pensionsservice AB - 196 - 214 - 219 - 190 - 187
Summa driftskostnader  - 531 - 509 - 493  - 443  - 454
– varav personalkostnader - 116 - 109 - 116  - 118 - 173

 

Försäkringsersättningar
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB - 316 - 339 - 326 - 344 - 359
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad - 3 782 - 2 793 - 2 054 - 1 792 - 1 547
KPA Pensionsförsäkring AB, Fond * - 643 - 410 - 265 - 213 - 175
Summa försäkringsrörelsen - 4 741 - 3 542 - 2 645 - 2 349 - 2 080

 

Förändring försäkringstekniska avsättningar
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB 50 - 189 - 204 - 92 158
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad - 7 075 - 14 217 - 792 - 4 318 - 17 075
KPA Pensionsförsäkring AB, Fond * - 215 1 215 1 237 706 - 9
Summa försäkringsrörelsen - 7 240 - 13 191 241 - 3 704 - 16 925

 

Återstående ekonomiskt värde (mkr)

Årets resultat i försäkringsrörelsen
 20152014201320122011
KPA Livförsäkring AB 12 90 101 44 197
KPA Pensionsförsäkring AB, Trad 3 828 6 627 13 897 6 816 - 8 479
Summa försäkringsrörelsen 6 717 6 717 13 998 6 860 8 277

 

Årets resultat i administrativa verksamheter
 20152014201320122011
KPA Pensionsservice AB 2 1 1 12 2
Summa administrativ verksamhet 0 1 1 12 2
 
* Per 2008-12-30 är KPA Fondförsäkring AB fusionerat med KPA Pensionsförsäkring AB
** Värdeförändring där försäkringstagaren bär placeringsrisken