pressrum_header.png

Välkommen till KPA Pensions pressrum

Här hittar du nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från KPA Pension. Du kan välja att filtrera informationen utifrån dessa tre kategorier. Som journalist är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor. 

Snabba fakta om KPA Pension

  • Över 1,6 miljoner enskilda kunder och över 2 000 arbetsgivarkunder inom kommuner och landsting 
  • Totalavkastning KPA Pensionsförsäkring för 2016: +6,6 %

  • Totalavkastning i genomsnitt under 10 år (2007-2016) +6,7 procent

  • Solvensgrad var per den 31/12 2016, 164 %. Det innebär att bolagets tillgångar är 64 procent högre än vad som krävs för att täcka de garanterade pensionerna

  • Avkastningsräntan, det kunderna får på sitt konto, var för 2016 +6,7 %

  • Pensionsbolaget med de tuffaste reglerna för etiska placeringar

  • Avgifterna i KAP-KL tradliv halverades 2009, från 2012 sänktes de igen - både på gammalt och på nytt kapital

  • Miljöcertifierat 1998 enligt ISO 14001 – första finansiella bolaget i Europa

  • Säkerhetscertifierat 2012 enligt ISO 27001 - första pensionsbolaget i Sverige

2017-09-13

KPA Pension i nytt förvärv av gröna obligationer från Världsbanken

KPA Pension har i ett exklusivt förfarande förvärvat gröna obligationer som Världsbankens organ för privat sektor IFC gett ut till ett värde av drygt 1,1 miljarder kronor, vilket utgör del av Folksamgruppens investering på närmare tre miljarder kronor. Därmed närmar sig KPA Pension sex miljarder kronor i investeringar i gröna obligationer.

2017-07-21

Delårsöversikt januari - juni 2017

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets andra kvartal.

2017-06-16

KPA Pension förvärvar bostadsfastigheter i Helsingborg

KPA Pensionsförsäkring AB förvärvar tio bostadsfastigheter med 668 hyreslägenheter i Helsingborg. Säljare är Akelius och köpeskillingen uppgår till cirka 1 074 miljoner kronor.

2017-05-31

KPA Pension förvärvar fastighet i centrala Stockholm

KPA Pensionsförsäkring har tillträtt tomträtten till kontorsfastigheten Duvan 6 i centrala Stockholm. Förvärvet är ett led i att öka KPA Pensions fastighetstillgångar.

2017-05-11

Delårsöversikt januari - mars 2017

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets första kvartal.

Våra reklamfilmer


Jämställdhet
Klimathotet
En klassisk superhjälteskada
Mamma handlar egoistiskt

Bilder för nedladdning


britta-burreau-155.jpg
johan_sjostrom_thumb.png
ninni_wibeck_thumb.png
inge_backstrom_thumb.png
jeanette_almer_thumb.png
karin_stenmar_thumb.png