pressrum-ny.jpg

Välkommen till KPA Pensions pressrum

Här hittar du nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från KPA Pension. Du kan välja att filtrera informationen utifrån dessa tre kategorier. Som journalist är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor. 

Snabba fakta om KPA Pension

 • Över 1,5  miljoner enskilda kunder och över 1000 arbetsgivarkunder inom kommuner och landsting 
 • Totalavkastning KPA Pensionsförsäkring för helåret 2015 +3,3 (13,3) procent, för
  januari-juni 2016, +1,9 (4,0) procent

 • Totalavkastning i genomsnitt under 5 år (2011-2015) +7,5 procent

 • Solvensgrad var per den sista juni 2016, 154(176) procent. Innebär att bolagets tillgångar är 57 procent högre än vad som krävs för att täcka de garanterade pensionerna

 • Avkastningsräntan, det kunderna får på sitt konto, var för helåret 2015 +2,1 (13,4) procent, för
  januari-juni 2016, +2,1 (+4,1) procent

 • Pensionsbolaget med de tuffaste reglerna för etiska placeringar

 • Avgifterna i KAP-KL tradliv halverades 2009, från 2012 sänktes de igen - både på gammalt och på nytt kapital

 • Miljöcertifierat 1998 enligt ISO 14001 – första finansiella bolaget i Europa

 • Säkerhetscertifierat 2012 enligt ISO 27001 - första pensionsbolaget i Sverige

2016-10-20

KPA Pension investerar en miljard i grön obligation

KPA Pension har investerat 1 035 miljoner kronor i den gröna obligation som Kommuninvest nyligen gav ut. Investeringen är ett led i arbetet för trygga och etiska pensioner och att samtidigt främja den gröna utvecklingen av svenska kommuner, som är KPA Pensions kunder.

2016-07-22

Delårsöversikt januari-juni 2016

Folksam med dotterföretag, inklusive KPA Pension, publicerar sin delårsöversikt för årets andra kvartal (januari – juni 2016) idag den 22 juli. 

2016-06-27

KPA Pension förvärvar Kungshuset i centrala Stockholm

Folksam har för KPA Pensionsförsäkrings räkning tecknat avtal med GIC om förvärv av fastigheten Kåkenhusen 37 (Kungshuset) i centrala Stockholm. Investeringen är ett led i att öka andelen fastigheter i portföljen och på så sätt värna om trygga och etiska pensioner för kunderna.

2016-06-10

KPA Pension investerar i gröna obligationer

Som ett led i arbetet med att värna om trygga och etiska pensioner för sina kunder har KPA Pension gjort två investeringar i gröna obligationer. Emittenter är Stockholms läns landsting och Göteborgs stad. Ambitionen är att över tid öka innehavet i gröna obligationer.

2016-06-03

KPA Pension minskade sin koldioxidpåverkan i innehaven under 2015

Nu publicerar KPA Pension sin hållbarhetsredovisning för 2015 som ett led i sitt hållbarhetsarbete. Redovisningen påvisar viktiga framsteg under föregående år.

Våra reklamfilmer

En klassisk superhjälteskada
Mamma handlar egoistiskt
Tack för att ni tar hand om oss - Drömjobbet
Tack för att ni tar hand om oss - Skolan

Bilder för nedladdning

bent.malmsjo.portratt.jpg
annika-kristensson.jpg
mia.jpg
eva-axelsson.jpg
karin_stenmar.jpg
henrik-persson.jpg
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2014

Här hittar du årsredovisningarna för 2014 för våra bolag.