pressrum-ny.jpg

Välkommen till KPA Pensions pressrum

Här hittar du nyheter, pressmeddelanden och debattartiklar från KPA Pension. Du kan välja att filtrera informationen utifrån dessa tre kategorier. Som journalist är du alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor. 

Snabba fakta om KPA Pension

  • Över 1,6 miljoner enskilda kunder och över 2 000 arbetsgivarkunder inom kommuner och landsting 
  • Totalavkastning KPA Pensionsförsäkring för 2016: +6,6 %

  • Totalavkastning i genomsnitt under 10 år (2007-2016) +6,7 procent

  • Solvensgrad var per den 31/12 2016, 164 %. Det innebär att bolagets tillgångar är 64 procent högre än vad som krävs för att täcka de garanterade pensionerna

  • Avkastningsräntan, det kunderna får på sitt konto, var för 2016 +6,7 %

  • Pensionsbolaget med de tuffaste reglerna för etiska placeringar

  • Avgifterna i KAP-KL tradliv halverades 2009, från 2012 sänktes de igen - både på gammalt och på nytt kapital

  • Miljöcertifierat 1998 enligt ISO 14001 – första finansiella bolaget i Europa

  • Säkerhetscertifierat 2012 enligt ISO 27001 - första pensionsbolaget i Sverige

2017-05-11

Delårsöversikt januari - mars 2017

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin delårsöversikt efter årets första kvartal.

2017-04-06

KPA Pension fortsätter att investera i gröna obligationer

KPA Pension förvärvar gröna obligationer från Världsbanken till ett värde av 1,3 miljarder kronor, vilket utgör en del av Folksamgruppens totala investering på drygt tre miljarder kronor. Därmed passerar KPA Pension fyra miljarder kronor i investeringar i gröna obligationer.

2017-03-31

KPA Pension i topp på hållbarhet i finansbranschen

KPA Pension är det mest hållbara varumärket både i pensions- och i hela finansbranschen för sjätte året i rad. Det visar Sustainable Brand Index stora undersökning om hållbara varumärken i Sverige.

2017-02-16

Bokslutskommuniké 2016

Idag publicerar Folksamgruppen, inklusive KPA Pension, sin helårsöversikt för 2016.

2016-12-22

Johan Sjöström tf vd i KPA Livförsäkring

Styrelsen i tjänstegrupplivförsäkringsbolaget KPA Livförsäkring AB har utsett Johan Sjöström till tillförordnad vd i bolaget när den nuvarande vd:n Mia Liblik tar över vd-skapet i systerbolaget Folksam LO Pension.

Våra reklamfilmer

Jämställdhet
Klimathotet
En klassisk superhjälteskada
Mamma handlar egoistiskt

Bilder för nedladdning

bent.malmsjo.portratt.jpg
annika-kristensson.jpg
eva-axelsson.jpg
karin_stenmar.jpg
viktiga-paper_RGB.png

Årsredovisningar 2015

Här hittar du årsredovisningarna för 2015 för våra bolag.