Ändrade försäkringsvillkor för TGL-KL

2012-07-02

Från och med den 1 juli 2012 gäller nya försäkringsvillkor för TGL-KL.

Ändringarna i villkoren berör främst områdena efterskydd vid pension, utbetalning av ränta och samordning. Uppdaterade försäkringsvillkor för TGL-KL finns tillgängliga här på hemsidan under fliken Pensionservice/Tjänstegrupplivförsäkring.

 

Försäkringsvillkor TGL-KL