Tjänstepension AIP - för dig som arbetar med kultur

Att ha en tjänstepension är en riktigt bra förmån. Du som är anställd vid en teater, dans- eller musikinstitution har dessutom förmånen att få din tjänstepension placerad hos oss.

Du som är anställd vid en statsunderstödd teater, dans- eller musikinstitution omfattas av en tjänstepension som heter AIP (avgiftsbestämd individuell ålderspension). Från att du fyller 23 år (för dig som är dansare 18 år) betalar din arbetsgivare in pengar till din AIP-pension. Summan motsvarar 4,5 procent av din pensionsgrundande lön.

Din tjänstepension placeras hos oss om du inte gör något annat val. Det är bra på många vis:

Tryggt och enkelt

Du behöver inte välja, kryssa eller fylla i några blanketter. Vi tar helt enkelt hand om din tjänstepension åt dig utan att krångla till det. Vår uppgift är att trygga din pension.

Låga avgifter

Vi har marknadens lägsta avgift på traditionell pensions- försäkring. Det betyder mer pengar till dig den dag du går i pension. Dessutom går all vår vinst tillbaka till dig som kund.

Din tjänstepension placeras i en traditionell pensionsförsäkring. Det är ett tryggt pensionssparande som ger dig en garanterad pension.

Vår traditionella pensionsförsäkring ger dig

  • Trygghet. Du behöver inte oroa dig över svängningar på börsen, du får alltid det garanterade pensionsbeloppet.
  • Enkelhet. Vi placerar dina pensionspengar åt dig.
  • Riskspridning. Vi sprider dina risker. Dina pensionspengar placeras i första hand i räntebärande tillgångar men även i aktier och fastigheter. Vi förvaltar dina pensionspengar aktivt för att ge dig en långsiktigt god avkastning.
  • Möjlighet till mer. Utöver det garanterade pensionsbeloppet fördelar vi avkastning varje kvartal. Det vi en gång delat ut kan vi inte ta tillbaka.
  • Inga konstigheter. All vår vinst går direkt till dig som är kund. Här finns inga mellanhänder, aktieägare eller bonus till ledningen.
  • Etiska placeringar. Vi placerar dina pengar etiskt, bland annat säger vi nej till vapen, tobak, alkohol och spel, och vi påverkar företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Du kan välja till ett återbetalningsskydd

Återbetalningsskyddet är en trygghet för din familj. Om du dör betalas dina pensionspengar ut till dina anhöriga. Kontakta vår kundtjänst om du vill välja till ett återbetalningsskydd.

Låga avgifter gynnar dig

Låga avgifter är viktigt när du pensionssparar. Pensionssparandet pågår under lång tid, och betalar du hela tiden höga avgifter blir det förstås mindre pension till dig i slutänden. Så är inte fallet hos oss. Avgiften för den traditionella pensionsförsäkringen är 0,9 procent av varje inbetald premie plus en årlig förvaltningsavgift om 0,14 procent av pensionskapitalet. Jämför oss gärna!

Så betalas pensionen ut

Pensionen betalas normalt ut från 65 års ålder och så länge du lever. Det finns valmöjligheter: du kan välja att få den utbetald redan från du fyller 55 år, du kan skjuta upp utbetalningen eller välja en annan utbetalningstid, dock minst fem år.

Vill du bli kund hos oss?

Har du valt ett annat bolag men vill välja oss på nytt? Så här gör du!  På Pensionsvalets hemsida kan du beställa en omvalsblankett för AIP-valet

1. Välj sparform och kryssa för KPA Pensionsförsäkring
2. Skriv under och datera valblanketten
3. Skicka in blanketten

 

Relaterade dokument

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Telefon
glob-gronskande_RGB.png

En hållbar framtid

Vi förvaltar drygt 100 miljarder kronor i pensionspengar åt dig och många andra. Så mycket pengar ger oss möjlighet att långsiktigt påverka samhället. Därför placerar vi alla pengar etiskt i företag som vi tror kan bidra till en hållbar framtid.

Våra etiska placeringar

Vi får dina pengar att växa

Vi placerar dina pengar för en långsiktigt god avkastning med trygghet. De senaste tio åren har vi gett våra kunder en genomsnittlig avkastning på 6,7 procent. Dessutom har vi väldigt låga avgifter.

Så här har dina pengar växt