Värdebesked 2016: Det går bra för din tjänstepension

Din tjänstepension har haft en bra värdeutveckling över tid. På Mina sidor hittar du ditt värdebesked som visar hur mycket just dina pengar har vuxit.

Logga in på Mina sidor


Vanliga frågor och svar om värdebeskedet

Vad var avkastningen för 2016?

Totalavkastningen för 2016 var 6,6%. Totalavkastningen anger hur värdet på de tillgångar vi förvaltar har förändrats över året.

Varför har jag inte fått något värdebesked i brevlådan i år?

För att minska vår belastning på miljön försöker vi begränsa vår pappersförbrukning. I förra årets värdebesked fick du därför möjlighet att fylla i en blankett om du även fortsättningsvis vill ha ditt värdebesked i brevlådan. Har du inte fyllt i blanketten kan du istället logga in på Mina sidor och se ditt värdebesked där. För att logga in använder du din e-legitimation.

Hur ser jag att min försäkring är under utbetalning?

Du som redan har påbörjat en utbetalning kan se det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum finns angivet.

Var kommer pengarna i mitt pensionskapital från?

Det kommer från den arbetsgivare som betalar din tjänstepension. Beloppet grundar sig på den lön som du hade under föregående år.

Hur mycket har mitt pensionskapital ökat?

Ökningen för ditt pensionskapital under föregående år ser du på värdebeskedet under rubriken Avkastning om du har en traditionell försäkring och under rubriken Värdeförändring om du har en fondförsäkring.

Nyckeltal för vår traditionella pensionsförsäkring

Aktuell avkastning för vår fondförsäkring

Kan jag ta ut mitt pensionskapital?

Ja, förutsatt att du inte redan har påbörjat en utbetalning och att du har fyllt 55 år. Vänd dig till kundservice på 020-650 500 eller kundservice@kpa.se så får du hjälp. Du som redan har påbörjat en utbetalning kan se det på ditt värdebesked genom att ett utbetalt belopp och ett sista utbetalningsdatum finns angivet.

Vad är det för skillnad på värdebesked och pensionsprognosen i Mina sidor?

Värdebeskedet visar hur ditt pensionskapital i pensionsförsäkringen har utvecklats under det senaste året. Prognosen är en uppskattning av vad värdet på din pensionsförsäkring kommer att vara när du är 65 år, förutsatt att inbetalningarna till pensionsförsäkringen fortsätter fram till 65 års ålder. Därför är beloppet i pensionsprognosen högre. I pensionsprognosen kan dessutom fler avtal vara inräknade.

Hur gör jag för att få information om värdebesked via e-post?

För att framöver få utskick via e-post lämnar du din e-postadress på Mina sidor. I enstaka fall kan det hända att du får utskick med post även om du har lämnat din e-postadress.

Vad betyder avkastningsskatt?

KPA Pensionsförsäkring AB betalar enligt lag, liksom andra försäkringsbolag, avkastningsskatt till staten varje år. Skatteunderlaget beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Så avkastningsskatten tas inte ut på avkastningen utan skatten dras varje år på det totala beloppet som du hade innestående i början av året.

Varför betalar jag avkastningsskatt?

Avkastningsskatten är reglerad i lag. Skatten beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringen har ökat eller minskat i värde så du beskattas alltså även om avkastningen skulle vara negativ.

Hur fungerar återbetalningsskydd?

Om du avlider innan du börjar ta ut pensionen betalas ditt sparade pensionskapital ut till din familj (förmånstagare) under fem år. Avlider du efter du börjat ta ut din pension, övergår utbetalningarna till förmånstagaren med samma belopp som du själv skulle ha fått.

Skyddet kostar ingenting i sig. Däremot får du inte ta del av det som kallas arvsvinst, pengar som kommer från andra pensionssparare som avlidit och som inte haft ett återbetalningsskydd.

Förmånstagarna är i första hand make/maka/sambo/registrerad partner, och i andra hand barn.

Om du väljer att inte ha återbetalningsskydd får anhöriga inte ta del av det kapital som finns sparat i din försäkring om du skulle avlida. Däremot blir din egen pension något högre eftersom du får ta del av arvsvinster från andra försäkringstagare som avlider innan de hinner ta ut sitt sparade kapital.

Om du tar bort återbetalningsskyddet innebär det att du får ta del av arvsvinster och din pension blir då något högre. Det går dock inte att på förhand tala om vad beloppet blir, utan det varierar.

Vill du ta bort återbetalningsskyddet gör det du det på Mina sidor under Efterlevandeskydd.

 

Hittar du inte svaret på din fråga, kontakta vår kundservice på 020-650 500 eller kundservice@kpa.se