Ditt sparande hos oss

Vi ser till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt i hållbara företag. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell pensionsförsäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.
100-lappen.png

Din hundralapp är värd 217 kronor

Din tjänstepension har haft en bra värdeutveckling över tid. I staplarna nedan ser du hur 100 kronor i en traditionell försäkring har vuxit från 2001 till 2015. Hundralappen är nu värd 217 kronor (exklusive avgiftsuttag). Det är en bra värdeutveckling.

 

 

Totalavkastning på 7,5% per år i genomsnitt

Vi placerar dina och våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats.

I diagrammet nedan ser du hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste fem åren i jämförelse med konkurrenterna.  

Genomsnittlig avkastning 2011-2015

 

Vi har låga avgifter

Alla pensionsbolag och banker tar ut en avgift för att ta hand om dina pensionspengar. Avgiften tas från ditt sparade pensionskapital och den skiljer sig från bolag till bolag. Hur hög avgíften är kan ha stor betydelse för hur mycket du till slut får i pension.

Läs mer om avgifter

 

Så placerar vi dina pengar

Vår starka ekonomi gör att vi kan placera dina pensionspengar där de ger större möjlighet till avkastning, exempelvis i aktier. Vi är övertygade om att framtiden ligger i ett hållbart samhälle och därför placerar vi dina pensionspengar i företag som jobbar för mänskliga rättigheter och tar ansvar för miljön. Du kan också vara säker på att de inte hamnar i företag som sysslar med vapen, tobak, alkohol eller spel.

Läs mer om etiska placeringar

De här bolagen har vi innehav i

 

Så här placerar vi dina pengar (2015-12-31):

VärdeslagAndel
Räntebärande placeringar 57%
Svenska aktier 14%
Utländska aktier 22%
Fastigheter 4%
Alternativa placeringar 3%
TOTALT 100% 

 

 

Se hur mycket du får i pension

Logga in på Mina sidor