Allmänna pensionen i det orange kuvert

Grunden i din pension är en allmänna pensionen som kommer från staten. Det är den största delen av din pension. Allmän pension betalas ut av Pensionsmyndigheten, som varje år skickar pensionsinformation till dig i ett orange kuvert.

Så snart du har en inkomst och börjar betala skatt börjar du också tjäna in till den allmänna pensionen. Du gör det även när du studerar och är föräldraledig. Varje år betalas motsvarande 18,5 procent av din lön in till den allmänna pensionen, som utgör den största delen av din pension.

Ju mer du tjänar, och ju längre du arbetar, desto högre blir din allmänna pension.

Din allmänna pension kan bestå av:

  • Inkomstpension
  • Premiepension
  • Garantipension
Inkomstpensionen

Varje år sätts 16 procent av din lön av till inkomstpensionen. Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen och grunden i hela pensionssystemet. Du kan själv inte påverka placeringen av din inkomstpension. 

Premiepensionen

Varje år sätts 2,5 procent av din lön av till premiepensionen. Premiepensionen är den del av den allmänna pensionen som du själv kan placera i fonder.

Garantipensionen

Garantipensionen är ett grundskydd för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet. Därför får inte alla garantipension.

Olika regler beroende på när du är född

Pensionssystemet gäller olika beroende på när du är född:

  • Allmän pension som den beskrivs här gäller för dig som är född 1954 eller senare.
  • Du som är född mellan 1938 och 1953 omfattas delvis av äldre bestämmelser om tilläggspension
  • Är du född före 1938 gäller helt de äldre bestämmelserna om tilläggspension.

Få besked via det orange kuvertet

I det orange kuvertet som du får från Pensionsmyndigheten varje år kan du se hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension. Där finns också en prognos för hur stor din allmänna pension kommer att bli när du väl blir pensionär.

Du kan även få en sammanställning av din totala pension genom sidan Min pension. Där kan du sammanställa alla dina delar i pensionspyramiden och räkna ut vad du kommer få i pension.

 

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Växel
grona-pengar_RGB.png

Vi får dina pengar att växa

Vi placerar dina pengar för en långsiktigt god avkastning med trygghet. De senaste fem åren har vi gett våra kunder en genomsnittlig avkastning på 8,5 procent. Dessutom har vi väldigt låga avgifter.

Så här har dina pengar växt

pyramid-byta-spar_2_RGB.png

Att flytta pension är enkelt

Vi hjälper dig flytta ditt sparande. Kontakta vår kundtjänst på 020-650 500 så hjälper vi dig till ett etiskt sparande.

arbetsverktyg.jpg

Nyfiken på din pension?

Nu finns Mina sidor på kpa.se för dig som är anställd inom kommun och landsting. Där kan du som vill veta mer få en helhetsbild över hela din pension hos oss.

Mina sidor