hjarta.jpg

Så växer dina pensionspengar

Vi ser till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell pensionsförsäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.

Ekonomiska nyckeltal

 Jan-Jun 2017Jan-Jun 201620162015

Premieinkomst, Mkr

12 035

10 578

12 138

11 726

Totalavkastning, %

 2,7 1,9

6,6

3,3

Avkastningsränta, %

2,8 2,1 6,7 3,7
  Juni 2017 Juni 2016 Dec 2016 Dec 2015

Förvaltat kapital, Mkr

 161 557  143 671  148 379 132 283

Solvensgrad, %

 168  154  164 164

 

Totalavkastning på 6,7% per år i genomsnitt

Vi placerar dina och våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats.

I diagrammet nedan ser du hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste tio åren i jämförelse med konkurrenterna.  

Genomsnittlig avkastning 2007-2016

Genomsnittlig avkastning 2007-2016

 

Vi har låga avgifter

Alla pensionsbolag och banker tar ut en avgift för att ta hand om dina pensionspengar. Avgiften tas från ditt sparade pensionskapital och den skiljer sig från bolag till bolag. Hur hög avgíften är kan ha stor betydelse för hur mycket du till slut får i pension.

Läs mer om avgifter

 

Så placerar vi dina pengar

Vår starka ekonomi gör att vi kan placera dina pensionspengar där de ger större möjlighet till avkastning, exempelvis i aktier. Vi är övertygade om att framtiden ligger i ett hållbart samhälle och därför placerar vi dina pensionspengar i företag som jobbar för mänskliga rättigheter och tar ansvar för miljön. Du kan också vara säker på att de inte hamnar i företag som sysslar med vapen, tobak, alkohol eller spel.

Läs mer om etiska placeringar

De här bolagen har vi innehav i

 

Så här placerar vi dina pengar (dec 2016):

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 49%
Svenska aktier 14%
Utländska räntepapper 5%
Utländska aktier 23%
Fastigheter 5%
Specialplaceringar 3%
TOTALT 100% 

 

Se hur mycket du får i pension

Logga in på Mina sidor

 

 

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Telefon