hjarta.jpg

Så växer dina pensionspengar

Vi ser till att dina pensionspengar växer säkert och stabilt. Det tryggaste sparande vi har för din tjänstepension är en traditionell pensionsförsäkring. I den sköter vi alla placeringar åt dig och ger dig ett garanterat pensionsbelopp.

Ekonomiska nyckeltal

 Jan-Sept 2017Jan-Sept 201620162015

Premieinkomst, Mkr

12 469 10 969 12 138 11 726

Totalavkastning, %

 3,7 4,8 6,6 3,3

Avkastningsränta, %

3,8 5,0 6,7 3,7
  Sept 2017 Sept 2016 Dec 2016 Dec 2015

Förvaltat kapital, Mkr

 162 760  147 152  148 379 132 283

Solvensgrad, %

 169  156  164 164

Totalavkastning på 6,7% per år i genomsnitt

Vi placerar dina och våra andra kunders pensionskapital i olika tillgångar. Totalavkastningen visar hur värdet på de tillgångarna inom traditionell pensionsförsäkring har förändrats.

I diagrammet nedan ser du hur totalavkastningen ser ut för KPA Pension i genomsnitt under de senaste tio åren i jämförelse med konkurrenterna.  

Genomsnittlig avkastning 2007-2016

Genomsnittlig avkastning 2007-2016

  

Så placerar vi dina pengar

Vår starka ekonomi gör att vi kan placera dina pensionspengar där de ger större möjlighet till avkastning, exempelvis i aktier. Vi är övertygade om att framtiden ligger i ett hållbart samhälle och därför placerar vi dina pensionspengar i företag som jobbar för mänskliga rättigheter och tar ansvar för miljön. Du kan också vara säker på att de inte hamnar i företag som sysslar med vapen, tobak, alkohol eller spel.

Läs mer om etiska placeringar

De här bolagen har vi innehav i

 

Så här placerar vi dina pengar (dec 2016):

VärdeslagAndel
Svenska räntepapper 49%
Svenska aktier 14%
Utländska räntepapper 5%
Utländska aktier 23%
Fastigheter 5%
Specialplaceringar 3%
TOTALT 100% 

 

Se hur mycket du får i pension

Logga in på Mina sidor

 

 

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Telefon