handelser-i-livet.jpg

Efterlevandeskydd tryggar för familjen

Din tjänstepension är bra för fler än dig. Du som arbetar inom kommun- och landsting har flera skydd som kan hjälpa din familj om du dör.

Vissa delar av efterlevandeskyddet ingår alltid medan andra är frivilliga. Här berättar vi mer om:

  • Efterlevandepension
  • Återbetalningsskydd
  • Tjänstegrupplivförsäkring

Efterlevandepension

I din tjänstepension ingår en efterlevandepension. Den innebär att din arbetsgivare betalar ut pension till din familj om du dör. Efterlevandepension kan betalas ut både till din make/sambo och till dina barn. Till efterlevande vuxen betalas en viss del av din lön ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till efterlevandepension tills de fyller 20 år.

Efterlevandepensionen ingår alltid i din tjänstepension.


Efterlevandepensionen ingår alltid i din tjänstepension. Du kan inte påverka den på något sätt, till exempel genom att välja förmånstagare. Det här skyddet har du så länge du är anställd, inte när du blivit pensionär.

Återbetalningsskydd

Ett återbetalningsskydd innebär att ditt sparade pensionskapital betalas ut till din familj om du dör. Om du har din avgiftsbestämda tjänstepension hos oss så ingår återbetalningsskyddet automatiskt. Det är din familjesituation som avgör om du behöver ett återbetalningsskydd eller inte. Skyddet ger ökad trygghet för din familj, så om du har försörjaransvar kan återbetalningsskyddet vara viktigt.

Det är helt frivilligt och går enkelt att välja bort. Gör du det blir din ålderspension något högre, eftersom du då tar del av arvsvinsterna. Arvsvinster uppstår när personer utan återbetalningsskydd dör och deras insparade pensionskapital fördelas mellan de försäkringstagare som inte har återbetalningsskydd.

Det går även att välja till återbetalningsskydd, till exempel om din familjesituation förändras. Återbetalningsskyddet kan gälla både för din make/sambo och för dina barn.

Logga in på Mina sidor för att ta bort ditt återbetalningsskydd

Tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL

Du som är kommun- och landstingsanställd har en tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL, hos oss. Det är din arbetsgivare som tecknat försäkringen åt dig.

Försäkringen är en trygghet för din familj om du dör medan du fortfarande är kommun- eller landstingsanställd. Om du avlider före 67 års ålder betalas ett engångsbelopp ut till din familj och till dödsboet. Hur mycket pengar det blir beror på i vilken omfattning du har arbetat, hur gammal du är vid dödsfallet och vilka dina efterlevande är.

Tjänstegrupplivförsäkringen kan betalas ut till både till din make/sambo och till dina barn. Du kan själv välja vilka som ska vara förmånstagare.

Detta ingår i TGL

Tjänstegrupplivförsäkringen kan bestå av tre delar:

  • grundbelopp
  • barnbelopp
  • begravningshjälp

Samtliga ersättningar betalas ut som engångsbelopp och är skattefria.


Ett fortsatt skydd genom TGL-FO

Du har möjlighet att behålla det skydd tjänstegrupplivförsäkringen ger dig även om du slutar din anställning innan du tar ut din pension. Det gör du genom att teckna en fortsättningsförsäkring, TGL-FO. Försäkringen är en förlängning av tjänstegrupplivförsäkringen som du hade genom din arbetsgivare, och ger dig ett fortsatt skydd tills du fyller 67 år.

All information om fortsättningsförsäkringen, och vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få teckna den, hittar du i faktabladet för TGL-FO längst ner på den här sidan.

Om du är intresserad av att teckna försäkringen eller har frågor, är du välkommen att ringa till vår TGL-enhet på telefon 020-650 500.

 

Relaterade artiklar

k.enocksson.jpg

KAP-KL är tjänstepensionen inom kommun och landsting

KAP-KL är en tjänstepension för dig som jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller något annat jobb inom kommun eller landsting. Tjänstepensionen är en riktigt bra förmån som både tryggar din egen pension och ger extra skydd till din familj.

Läs mer

kvinnor-toppbild.jpg

AKAP-KL - för dig som är född 1986 eller senare

AKAP-KL är en tjänstepension som gäller från och med 1 januari 2014 för dig som är född 1986 eller senare och jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommuner eller landsting.

Läs mer

Jag kan hjälpa dig!

kundservice-paulo-frilagd.png
Telefon
Öppettider
Måndag-Fredag
07:30-17:00
Växel