Kontakta oss

Har du frågor till oss? 

Innan du kontaktar kundtjänst kan du titta på de vanligaste kundfrågorna vi får, med tillhörande svar. Kanske kan du hitta svar på det du undrar över redan här.

Vanliga frågor och svar

Kontakta vår kundtjänst

Telefon till Kundtjänst 020-650 500

Växel 08-665 04 00

Telefon från utlandet  +46-(0)8-665 04 00

Måndag-Fredag 07.30-17.0 

E-post: kundtjanst@kpa.se

Service till arbetsgivare

Arbetsgivarservice: Beräkning, utbetalning, avtalshantering

Beräkningsavdelningen

Telefon: 08–665 48 70

Fax: 08–665 05 57

E-post: berakningsavdelningen@kpa.se

Specialenheten

(äldre avtal)

Telefon: 08-665 04 10

Fax: 08-665 05 57

E-post: specialen@kpa.se

TGL-enheten

Telefon: 020-650 500

Fax: 08–665 05 86

tgl@kpa.se

Kommunala företag

Telefon: 08-665 04 00

Fax: 08-665 05 57

E-post: foretagsgruppen@kpa.se

Pensionsskuldsfrågor

Telefon: 08-665 06 80

Fax: 08-660 45 95

E-post: pskuld@kpa.se

Marknadskommunikation

Varumärkesfrågor, reklam och hemsida.

E-post: funkkommunikation@kpa.se

Service till mäklare

Gruppen för mäklarförfrågningar

Telefon: 08-665 06 70       

Fax: 08-665 05 57

E-post: maklargruppen@kpa.se

Klagomål

Är du missnöjd eller har du klagomål vänd dig i första hand till vår kundtjänst tel 020-650 500 eller adress KPA Pension, Kundtjänst, 106 85 Stockholm, så får du hjälp att klara ut ärendet eller hur du ska gå vidare med ditt klagomål.

Besöksadress

KPA Pension

Östgötagatan 90

106 85

Stockholm