Hur kommer det sig att mitt pensionskapital har sjunkit så mycket från förra året?

Det beror på att din försäkring håller på att betalas ut och då sjunker kapitalet i takt med utbetalningarna.