Kan jag flytta försäkringen?

Det är inte alla försäkringar som är flyttbara. Kontakta vår Kundtjänst så kan vi förklara vad som gäller.