Ni skriver att jag fått ut xx kronor 31/12 men jag kan inte se att jag har fått några pengar då?

Pengarna har du fått utbetalade månadsvis löpande under året och det är totalsumman av det utbetalade beloppet som vi redovisar per den 31/12.