Varför är månadsbeloppet lägre i värdebeskedet än i prognosen?

I värdebeskedet redovisas månadsbeloppet utifrån det befintliga belopp som finns på försäkringen den 31 december. Prognosen är en uppskattning av vad värdet kommer att vara vid 65 års ålder utifrån ett antagande att samma pengar betalas in till försäkringen fram till 65 års ålder, därav det högre beloppet.