Varför ska jag betala skatt på en negativ avkastning?

Skatteunderlaget beräknas inte på den verkliga avkastningen utan på försäkringskapitalets värde den 1 januari multiplicerat med föregående års genomsnittliga statslåneränta. Avkastningsskatt ska betalas oavsett om försäkringens värde har ökat eller minskat.