Vad får jag om jag tar bort återbetalningsskyddet?

Om du tar bort återbetalningsskyddet innebär det att du får ta del av arvsvinster och din pension blir då något högre. Det går dock inte att på förhand tala om vad beloppet blir, utan det varierar.