Ni stöttade Greenpeace för att försöka få Statoil att upphöra med sin oljesandsprospektering – utan resultat. Varför behåller ni Statoil?

Tyvärr fick vi inte gehör för våra ansträngningar den här gången – resolutionen avslogs. Samtidigt är Statoil ett energibolag som faktiskt tar ett ansvar och gör ständiga förbättringar. Vi anser att det är effektivare att tillsammans med andra fortsätta att trycka på Statoil än att sälja och inte kunna trycka på.