Ni gick tidigare ut och berättade att ni hade sålt det kritiserade oljebolaget Total med verksamhet i Burma. Varför har ni köpt tillbaka Total?

Vi sålde Total av miljöskäl. Bolaget har nu gjort stora förbättringar på miljösidan och skulle i dag snarast kunna vara ett föredöme för andra energibolag. Total har lyssnat på sina kvarvarande ägare och tagit till sig kritik i medierna. Den dialogen kunde vi inte delta i när vi sålde. Det kan vi i dag när vi har gått in som ägare. Total har bättrat sig men kan naturligtvis bli ännu bättre.